- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbest bij verbouwing


Als we een pand willen verbouwen dan moet er bij de gemeente een ‘Omgevingsvergunning’ worden aangevraagd. Bij een verbouwing wordt echter bijna altijd ook een deel gesloopt.

Als er meer dan 10m3 sloopafval vrij komt, gelden dezelfde eisen als bij een totaal sloop. (zie asbest en slopen) Ook als de verbouwing vergunningsvrij is.


Er moet dan bij de gemeente een sloopmelding worden gedaan, en als het om een gebouw gaat wat vóór 1 januari 1994 is gebouwd, dan moet er bij de sloopmelding een ‘Asbestinventarisatierapport type A wordt gevoegd.  


Vrijstelling bij minder dan 10m3 sloopafval

Komt er bij de verbouwingen minder dan 10m3 sloopafval vrij, dan is een sloopmelding en dus ook een asbestinventarisatie niet verplicht. Komt er echter tijdens het werk toch asbest aan het licht, dan moet de aan-nemer of de sloper het werk direct staken en de situatie melden aan de opdrachtgever. Deze moet dan alsnog een sloopmelding met asbest-inventarisatie bij de gemeente indienen.


Het werk kan pas weer verder als na goedkeuring van de gemeente alle asbesthoudende materialen door een Asbest Verwijderingsbedrijf zijn verwijderd. Door dit alles ligt het werk op z’n minst 5 à 6 weken stil.


Een pand verbouwen