- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbestcement golfplaten asbestcement golfplaten


Verweerde golfplaten zijn gevaarlijk

Asbest golfplaten bestaan uit asbestvezels en cement. De asbestvezels hebben dezelfde functie als de wapening in beton. Cement wordt door zure regen, mosgroei en door ammoniakdampen van mest aangetast. Als Asbest golfplaten lang aan deze invloeden worden blootgesteld verdwijnt het cement. Bij verweerde platen liggen de asbestvezels aan de oppervlakte los en kunnen alleen al bij het oppakken hoge concentraties asbestvezels vrij komen. Maar ook de sterkte van de plaat is deels verloren waardoor bij verwijderen een veel grotere kans op breuk bestaat.


Het verwijderen van asbest cement golfplaten

Bij het verwijderen van asbest golfplaten, komen asbest vezels vrij. Bij verweerde platen komen veel meer vezels vij dan bij niet-verweerde platen. Als we in ons leven één of misschien twee keer een weinig asbestvezels inademen, is de kans dat daardoor kanker ontstaat heel erg klein. Maar wanneer wordt het risico te groot? De overheid heeft de grens gelegd bij het eenmalig verwijderen van max. 35 m2 niet verweerde golfplaten. Zie pagina: Vrijstelingen voor particulieren.


In alle overige gevallen moet er een asbestinventarisatie worden ge-maakt en moet het verwijderen worden gedaan door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Het mos wat groeit op asbest golfplaten zit meestal vol met asbest vezels! Er bestaat geen veilige en milieuvriendelijke methode om het mos van golfplaten te verwijderen. Zeker niet met een hoge-drukspuit.

Asbest golfplaten verwijderen