- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbest bij kopen van een huis


De verkoper van een huis heeft de plicht om eventuele gebreken van een woning te vermelden. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van asbest. Bij de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest kunnen er asbestvezels in de lucht komen. Dit staat een normaal gebruik van de woning in de weg en wordt daarom gezien als een verborgen gebrek.


Als duidelijk is dat de verkoper niet van plan is de aanwezigheid van asbest in de woning te laten onderzoeken, dan kan een potentiele koper dit voor eigen rekening te laten doen. Hij heeft immers een onderzoeks-plicht. Een woning die is gebouwd in een periode waarin het gebruikt van asbest normaal was, kan asbest bevatten. In 80% van de gebouwen van voor 1994 wordt asbest aangetroffen.


Laat de koper een asbestinventarisatie maken dan krijgt hij goede informatie voor zijn beslissing. Blijkt er geen asbest te zijn, dan heeft hij de zekerheid dat de woning asbestvrij is. Blijkt er echter wel asbest te zitten, dan zal hij dit meenemen in de beslissing om te kopen en worden de geraamde kosten voor onderzoek, verwijderen en herstellen mee-genomen in de prijsonderhandelingen. Laat de koper het niet op voor-hand onderzoeken dan neemt hij het risico over. Wil hij echter de woning verbouwen dan moet er alsnog een asbestinventarisatie worden gemaakt. Blijkt dan dat er toch asbesthoudende materialen in de woning zitten, dan moet hij deze eerst laten verwijderen. De onderzoekskosten en de verwijderingskosten zijn dan geheel voor zijn rekening.

Een huis kopen of verkopen