- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbest slopen


Als we een gebouw willen slopen dan moet er bij de gemeente een sloopmelding worden gedaan.

Tot 1994 zijn er in de bouw asbesthoudende materialen gebruikt. Die moeten volgens het ‘Asbestverwijderingsbesluit’ verwijderd worden vóórdat er gesloopt wordt. Voor gebouwen die vóór 1 januari 1994 zijn gebouwd moet er daarom bij de sloopmelding een Asbestinventarisatie-rapport type A worden toegevoegd.

Dit rapport moet zijn opgesteld door een SC-540 gecertificeerd bureau.

Worden er bij de inventarisatie asbesthoudende materialen aangetroffen dan moeten deze voor de sloop door een Asbest Verwijderingsbedrijf worden verwijderd.


Staat er in het rapport een vermoeden aangegeven van asbesthoudende materialen die pas zichtbaar worden ná het weghalen van andere materialen, dan zal de gemeente de sloopmelding wel honoreren maar tevens eisen dat (voor de start van de sloop) ook die materialen geïnventariseerd worden. Dat aanvullende onderzoek wordt een ‘Asbestinventarisatie type B’ genoemd.


Wordt er bij een  type B onderzoek nieuwe asbesthoudende materialen gevonden dan moeten ook die verwijderd worden voordat er gesloopt mag worden. (zie ook het ‘Wetgeving’ van asbest)

Een gebouw slopen