- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

De kleine asbestvezels wegen bijna niets en zweven daarom lang in de lucht. Hierdoor worden ze heel makkelijk verspreid en ingeademd. En dat is waarom er in de Milieuwet en de Arbowet zulke zulke zware eisen worden gesteld aan de verwijdering daarvan. De Milieuwet eist dat er bij het verwijderen geen, of zo min mogelijk asbestvezels in het milieu terecht komen en volgens de Arbowet moeten de verwijderingswerk-zaamheden veilig zijn voor de werknemers die het uitvoeren.


Het asbestverwijderingsbesluit.

Wat dit in de praktijk betekent lezen we in het Asbestverwijderings-besluit. Hierin staat o.a. dat:


Op de site van de Stichting Certificatie Asbest (Ascert.nl)  vind u een lijst van alle gecertificeerde asbestverwijderings bedrijven

Wetgeving bij asbestverwijdering

De bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening is vastgelegd dat als we asbest willen verwijderen dit gemeldt moet worden met een sloopmelding. Bij deze sloopmelding voor asbestverwijdering moet een ‘Asbestinventarisatierapport type A’ worden bijgevoegd.