- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

Asbestinventarisatie type A


Een asbestinventarisatie is een inspectie naar de aanwezigheid van asbest in een gebouw. Dat kan het hele gebouw zijn of alleen in een bepaald deel van het gebouw. Wordt hierbij niets gesloopt, dat heet dit een ‘type A’ onderzoek. Als er ‘asbestverdachte’ materialen worden aangetroffen, worden daar monsters van genomen, die vervolgens in een laboratorium worden geanalyseerd. Er wordt dan eerst gekeken of er asbestvezels in het materiaal zitten en als dit zo is, wordt bepaald welke soort en welk percentage.

In een inventarisatierapport type A staat van alle aangetroffen asbest-houdende materialen de informatie die nodig is om het volgens de regel-geving te verwijderen. Om welk materiaal het gaat, hoeveel het is, hoe het bevestigd is, welke soort en percentage asbest er in verwerkt is, hoe het materiaal verwijderd moeten worden en welke veiligheids-maatregelen daarbij genomen moeten worden.


Een asbestinventarisatierapport type A is nodig om toestemming te krijgen van de gemeente om het asbest te verwijderen. Maar het is ook nodig voor de verwijdering. Asbest mag alleen worden verwijderd door een gecertificeerd Asbest Verwijderings-bedrijf. En deze mag dit alleen doen volgens de in het asbestinventarisatierapport aangegeven methode. (Voor particulieren zijn er een aantal vrijstellingen. Zie hiervoor de pagina Vrijstellingen voor particulieren)


Inventarisatierapport type B


In een rapport type A kan zijn aangegeven dat er een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van bepaalde asbesthoudende materialen die pas zichtbaar worden ná het weghalen van andere materialen. Als dit wordt aangegeven, zal de gemeente de sloopmelding wel honoreren maar tevens eisen dat, vooraf aan de start van de verbouwing of sloop, ook die niet zichtbare asbest-houdende materialen geïnventariseerd worden. Deze aanvulling op het type A onderzoek, wordt een asbestinventarisatie type B genoemd.Asbestinventarisaties type A en B