- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

asbestvrijstelling voor partikulieren


Particulieren hebben voor bepaalde asbesthoudende materialen vrijstellingen. Vrijstelling voor de verplichting van een asbestinven-tarisatie maar ook vrijstelling voor de verplichting om een gecertificeerd asbestverwijderingsbedijf in te schakelen. Het moet dan gaan om de eigen woning of om bijbehorende opstallen die niet bedrijfsmatig worden gebruikt. Deze vrijstelling geldt maar één keer  per perceel en alleen voor de volgende zaken:


Er moet wel een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. Zij bekijken of het valt onder de vrijstelling voor particulieren. Is dat het geval, dan krijgt u van de gemeente een “Mededeling onder Voorschrift’. Hierin staat dat u het asbest zelf mag verwijderen en welke voorwaarden er wel moet worden voldaan. Zoals:


Er zijn gemeentelijke stortplaatsen die een maximum stellen aan de hoeveelheid die u mag brengen. En soms wordt er geëist dat u de ‘Mededeling onder Voorschrift’ laat zien.

Vrijstellingen voor particulieren