- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

Asbest is niet giftig. het bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde elementen als steen en glas. Wat asbest gevaarlijk maakt is dat de vezels breken en zich in de lengte splijten tot minuscule lange dunne naaldjes. Deze kunnen zo klein worden dat ze op de huid of in de longen een enkele cel kunnen beschadigen. De cellen van de huid kapselen het naaldje in en dan vormt zich een soort wratje wat eenvoudig kan worden wegge-haald. Maar in de longen is dat anders.


Verreweg het grootste deel van alle stofdeeltjes die we inademen, ademen we ook weer uit. De rest wordt opgevangen door het natuurlijke afweersysteem in de longen. Maar ons systeem is niet in staat om die hele kleine asbestvezeltjes te vangen. Die kunnen daarom heel diep in de longen doordringen. Als ze daar een cel van ons longvlies beschadigen, dan kan deze cel zich gaan gedragen als een kankercel. Het kan tot 10 tot wel 40 jaar duren voordat we merken wat er aan de hand is.


Volgens de laatste cijfers van de Gezondheidsraad sterven in Nederland jaarlijks naar schatting zo'n 1.600 mensen aan asbestziekten. Dat is veel meer dan de jaarlijks 1.000 doden door het verkeer!


asbestvezels

Waarom is asbest gevaarlijk?