- Certificaat

- Folder

- Algemene voorwaarden

Downloads:

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen met een vezel-structuur. Vezels met zeer bruikbare eigenschappen, zoals trekvast, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen.


Asbesthoudende materialen

Er zijn toepassingen die uitsluitend bestaan uit asbestvezels (bijvoorbeeld asbestkoord) maar verreweg de meeste materialen bestaan uit een combinatie van asbestvezels en een bindmiddel. Zoals cement, bitumen, cellulose, kunsthars of gips. De binding met de asbestvezels kan sterk of zwak zijn. Op grond van de mate van binding van de asbestvezel aan het dragermateriaal onderscheiden we twee categorieën asbesthoudende materialen: materialen met ‘hechtgebon-den’ asbest en materialen met ‘niet-hechtgebonden’ asbest.


Hechtgebonden asbest

Als een materiaal met hechtgebonden asbest in goede staat verkeerd, komen er weinig of geen asbestvezels vrij. In de loop der tijd kan door diverse invloeden het bindmiddel worden aangetast, waardoor de hechting verdwijnt en vezels wel gemakkelijk vrij komen. Soms treffen we materialen aan waarvan het bindmiddel vrijwel geheel is vergaan.


Niet-hechtgebonden asbest

Van materialen met niet-hechtgebonden asbest kunnen de asbestvezels altijd gemakkelijk vrijkomen. Ook wanneer nog geen verwering is opge-treden.


Toepassingen in de bouw

In de woningbouw is asbest gebruikt van 1945 tot 1994. Met name in woningcomplexen en rijtjeswoningen gebouwd tussen 1955 en 1975. Vanwege hun leeftijd komen steeds meer van deze bouwwerken in aan-merking voor renovatie of sloop.

Ook in bedrijfsgebouwen is in die jaren veel asbest verwerkt. Vrijwel alle boeren schuren en stallen gebouwd tussen 1965 en 1993 hebben een dak van asbestcement golfplaten.


asbestvezels

Wat is asbest